Den Genetiske kode
af: Jens-Erik Tingstedt

De fire DNA-baser:
A = Adenin C = Cytosin G = Guanin T = Thymin

Læs mere om DNA
Se koderne og forklaringen på farvevalget af aminosyrerne


Indtast de 4 baser: A, T, C eller G
Skriv koden i feltet

             


Skriv en DNA sekvens ind i tekstfelt 1 med bogstaverne A, T, G og C i vilkårlig rækkefølge (f.eks atccgatccgatccgatcg). Tryk på knappen og få DNA sekvensen oversat til aminosyrer. Prøv herefter at introducere en eller flere ændringer i baserne i den samme sekvens som du tastede ind og som som du efter tryk på knappen også kan genfinde i teksfelt 2.